svensk flag   Dansk flag   tysk flag   engelsk flag   finsk flag    australsk flag
exodraft logo

En skorstein er perfekt for et spesifikt driftsformål. Men hvis et ildsted fyrt med biobrensel benyttes hele året kan det hende at skorsteinstrekket ikke alltid er tilstrekkelig for optimal drift.

Det naturlige skorsteinstrekket varierer i løpet av året, og hvis et biobrensel-fyrt ildsted ikke har tilstrekkelig trekk kan det resultere i problemer med sotavsetninger, opptenning, at ilden dør ut, eller at røykgassen ikke blir ledet ut gjennom skorsteinen.

Dårlig forbrenning kan skyldes utilstrekkelig skorsteinstrekk og kan derfor resultere i dårlig utnyttelse av brenselet.

Med en exodraft røysugerløsning kan du nøyaktig regulere skorsteinstrekket og unngå problemer uavhengig av hvilken årstid det er, eller hvilke værforhold du har.

exodraft røyksugersystemet for biobrensel-fyrte ildsteder består av en RS eller RSV røyksuger med en aksialvifte og passende tilbehør og styringer. Skorsteinstrekket kan styres manuelt med en EFC15, EFC16 eller EFC35 regulator.

EFC18 er utstyrt med en temperatursensor som sikrer at viften kjører automatisk så lenge dette ikke er gjort manuelt før opptenning.

Regelmessig kontroll av trykket for optimal utnyttelse av brenselet

EBC20-styringen kontrollerer automatisk hvor fort røyksugeren kjører, og sørger for regulært trykk i skorsteinen og effektiv forbrenning i ildstedet.

røyksuger og kontrolltegning

    BE OM MER INFORMASJON