svensk flag   Dansk flag   tysk flag   engelsk flag   finsk flag    australsk flag
exodraft logo

Gassdrevne forbrenningssystemer krever strenge sikkerhetstiltak. Gasslekkasjer kan resultere i kraftig brann, forgiftning eller eksplosjoner og må derfor unngås.

exodraft røyksugerløsninger for gassystemer består av flere sikkerhetssystemer. De omfatter et strømningsmålesystem, en røyksuger, en vedlikeholdsbryter, en Gastec-godkjent styring, samt tilbehør.

exodraft leverer flere ulike røyksugere for gass:

  • RSHG med horisontalt utkast
  • RHG med horisontalt utkast
  • RSVG med vertikalt utkast

Disse tre røyksugerne leveres med et gasstrømsmålesystem som sammen med styringen EFC21 sikrer at ildstedet bare får tilført gass når det er tilstrekkelig trekk.

Når styringen slås på sendes et signal til røyksugeren om å opprette trekk i skorsteinen.

Når trekket er tilstrekkelig tillater regulatoren at gassen strømmer til peisen/ovnen før den antennes. Hvis skorsteinstrekket er for lite under drift eller ved opptenning, stenger regulatoren gasstilførselen og ilden slukner.

exodraft røyksugerløsninger er det eneste systemet på markedet som er godkjent av GASTEC. Dette sikrer et høyt sikkerhetsnivå for alle brukere.

Alle exodraft røyksugersystemer leveres med to års fabrikkgaranti og kan returneres innen seks måneder etter levering.

peisovn tegning

    BE OM MER INFORMASJON