svensk flag   Dansk flag   tysk flag   engelsk flag   finsk flag    australsk flag
exodraft logo

Hvert fjerde hjem opplever problemer med å tenne opp i peisen eller vedovnen. Noen av de problemene som forekommer oftest, er:

Problemer med å få det til å brenne

Hvis du har problemer med å tenne opp kan det skyldes at du benytter uegnet brensel, eller at det ikke er trekk i skorsteinen.

Skorsteinstrekk dannes av forskjellen mellom den lave utvendige temperaturen og høyere temperatur i skorsteinen. Det kan være vanskelig å tenne opp hvis skorsteinen er kald. I slike tilfeller er trekket for lite.

Brenselet som benyttes under opptenningen må være tørt, og du bør begynne med mindre vedstykker. Da vil bålet vokse fort og skape varmen som skal til for å få tilstrekkelig skorsteinstrekk.

Røyk i stua

Det er trolig ikke tilstrekkelig skorsteinstrekk hvis røyk siver ut i stua fra peisen/ovnen. Hvis huset du bor i har et ventilasjonssystem eller en avtrekksvifte, kan skorsteinstrekket bli redusert.

Det kan også lekke røyk fra ovnen/peisen hvis det er et misforhold mellom størrelsen på ovnen/peisen og skorsteinens størrelse. Det naturlige trekket påvirkes av været og kan derfor variere.

Faktorer som størrelsen på skorsteinen i forhold til høye bygninger eller lignende konstruksjoner kan også påvirke det naturlige trekket på en negativ måte. Dette kan i flere tilfeller gi negativt trekk som kan resultere i at røyk siver ut i rommet.

Ilden slukner

Korrekt forbrenning krever konstant tilførsel av luft. Skorsteinens oppgave er å lede bort røyk, og skorsteinstrekket må gi frisk luft tilsvarende den mengden av røyk som peisen/ovnen produserer.

Røyklukt og sotproblemer

Når sot samles rundt ovnsdøren og du kan lukte det, skyldes det utilstrekkelig forbrenning. Problemet kan oppstå ved bruk av rått/fuktig brensel, ved feiljustering av luftspjeldet, eller hvis skorsteinstrekket er for lite.

Korrekt forbrenning krever høy temperatur og jevn lufttilførsel. Hvis du reduserer lufttilførselen for raskt, kan uforbrente partikler og gasser produsere illeluktende røyk og sot.

Du bruker ikke peisen/ovnen din på riktig måte

Du kan regulere ovnstrekket ditt med en exodraft røyksuger.

Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen og lager et sug som trekker røykgassene opp og ut av skorsteinen, og ikke ut i stua.

På denne måten kan du regulere trekket som du ønsker slik at du kan nyte din vedovn eller peis uten problemer.

peisovn tegning2

    BE OM MER INFORMASJON