svensk flag   Dansk flag   tysk flag   engelsk flag   finsk flag    australsk flag
exodraft logo
 • esp partikelfilter
 • open filter
 • per-filter-redCST-cropped-small-NO

ESP Partikkelfilter (Elektrostatic Presipitator)

Veiledende pris; 20.625 NOK (inkl. mva) – Prisen er eksklusiv montering og monteringstilbehør.

Partikkeloppbygging

exodraft ESP partikkelfilter er designet for å filtrere ut farlige og ultrafine partikler fra ovn- og peisrøykgassen. Partikkelfilteret reduserer antall partikler med 95% (fine og ultrafine partikler), og reduserer også den totale partikkelmassen med 70% -75%. Målinger er utført i henhold til norsk standard NS3058 som tilsvarer uteluft-forhold. Det elektrostatiske partikkelfilteret er installert på toppen av skorsteinen der det er kaldest, og bruker en høyspenningselektrode for å lade partiklene i røykgassen. Dette får dem til å samle seg inne i filteret. exodraft ESP-partikkelfilteret har en selvrensende funksjon og katalytisk lignende teknologi. Case – København, Danmark I Stor-København har privatpraktiserende psykolog Vibeke Møller et orangeri, som også fungerer som hennes kontor. Hun har fått installert en vedovn for å kunne holde varmen i orangeriet, men er klar over problematikken med partikkel- utslipp og har derfor fått et partikkelfilter fra exodraft montert.
 

Røyksuger?

ESP-partikkelfilteret leveres med en integrert røyksuger i toppdelen. En røyksuger er en ventilator som sørger for konstant opptrekk i skorsteinen, noe som gjør det lettere å tenne peisen i tillegg til å forhindre tilbakestrømming av røyk ut i rommet. Uten dette pålitelige mekaniske trekket er du prisgitt skorsteinens naturlige trekk som kan variere, avhengig av utetemperatur, vind og lufttrykk.

Hvorfor bør du fjerne røygasspartikler?

Mest røykgasspartikler har en størrelse mindre enn 0,1 um, som er 1000 ganger mindre enn et menneskehår. Siden halsen i menneskekroppen bare er i stand til å fange opp partikler større enn 2,5 um, fortsetter de mindre partiklene til lunger og blodkar, og kan forårsake astma, pusteproblemer og/eller betennelser. De kan derfor være skadelige for helsen din. Partikkelfilteret fanger opp og eliminerer både store og ultrafine partikler, og eliminerer dermed helserisikoen.

Selvrensende funksjon

Partiklene samles inne i filteret ved elektrostatisk lading av partiklene og fanger dem inne i filteret der den selvrensende funksjonen til ESP vil føre til at noen av partiklene forbrennes. De resterende partiklene slippes ut i skorsteinen for å bli brent av, og eliminerer dermed behovet for manuell rengjøring av filteret. En rengjøringsluke kan leveres for installasjon mellom skorsteinen og filteret, hvis nasjonal lovgivning krever tilgang for skorsteinsfeiing fra toppen av skorsteinen * ved 35 °C kondensert røykgass (NS3058-2), som simulerer virkelige forhold
 • Meget effektiv elektrostatisk presipitator (ESP)
 • 95% reduksjon i antall partikler*
 • 70-75% rreduksjon av total partikkelmasse*
 • Automatisk rengjøringsfunksjon (Selvrensende)
 • Integrert røyksuger
Description ESP Partikkelfilter
Mål (H x B) 950 x 265 mm
Vekt 13 kg
 • Beskrivelse
 • Video
 • Tekniske Spesifikasjoner

FAQ

 • Hva er et partikkelfilter?

  exodraft har utviklet et elektrostatisk partikkelfilter som sitter som siste ledd i skorsteinen og fjerner det meste av partiklene som blir dannet under forbrenningen. Filteret fjerner dermed de antatt helseskadelige utslippene som kommer fra forbrenningsprosessen, og sørger sammen med den integrerte røyksugeren for en bedre forbrenning.
 • Hvordan bruker man filteret?

  Etter at filteret er installert på skorsteinen, starter det automatisk når det måler stigende temperatur i skorsteinen. Filteret må alltid være tilkoblet til strømnettet når vedovnen brukes.
 • Hvilke skorsteiner kan filteret benyttes på?

  Filteret kan benyttes på skorsteiner hvor et enkelt, lukket ildsted opp til 10 kW er tilkoblet. Generelt kan filteret benyttes på alle slags skorsteiner. Hvis filteret ikke erstatter det siste leddet i en stålskorstein og den blir forlenget, må skorsteinen fortsatt være i samsvar med leverandørens anvisninger/spesifikasjoner. Standardadapteret til skorsteinen har en ytre diameter på Ø145mm og kan monteres på en rund skorstein. Til andre skorsteiner kan vi være behjelpelig med å finne korrekt adapter.
 • Hvilke ildsteder kan filteret benyttes på?

  Lukkede ildsteder på opp til 10kW
 • Hvem kan/skal installere filteret?

  Filteret skal installeres av autorisert samarbeidspartner.
 • Kan filteret forbedre forbrenningen og avhjelpe problemer ved opptenning?

  Ja, den innnebygde røyksugeren optimerer forbrenningen og kan også hjelpe under opptenningen. Se manualen for nærmere informasjon.
 • Kan filteret redusere røyklukt innendørs?

  Ja, den innebygde røyksugeren optimerer skorsteinstrekkket og du unngår dermed å få røyk i stua ved gjenfyring.
 • Må filteret ha strøm for å fungere?

  Ja, filteret må kobles til en alminnelig 230V jordet stikkontakt.
 • Er filteret selvrensende?

  Ja, filteret er utstyrt med en automatisk rensefunksjon. Filteret skal ettersees minst én gang per år. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med skorsteinsfeiing.
 • Hvilket vedlikehold krever filteret?

  Filteret skal ettersees minst én gang per år. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med skorsteinsfeiing.
 • Kan filteret fjerne lukt?

  Nei. Filteret kan fjerne partikler, men ikke de stoffene som utgjør røyklukten.
 • Kan filteret fjerne synlig røyk?

  Ja, fordi røyken primært består av partikler og disse blir fjernet av filteret, vil synlig røyk stort sett bli fjernet. Under opptenningsfasen kan det forekomme litt synlig røyk som primært består av kondenserende vanndamp.
 • Hva fjerner filteret og hvor effektivt er det?

  Filteret fjerner det meste av partiklene som blir dannet under forbrenning. Filteret kan fjerne 90-95% av partikler målt i antall og 70-75% av partikler målt i masse. Mange av de ultrafine og dermed antatt helseskadelige partiklene vil bli fjernet fra røykgassen.
 • Støyer filteret?

  Filteret har en innebygget røgsuger som øker skorsteinstrekkket. Denne har et konstant, men meget lavt støynivå. Under rensningen vil filteret avgi en hørbar lyd i noen få sekunder.
 • Hva er filteret laget av?

  Alle platedelene i i filteret er laget av rustfritt stål.
 • Hvor lang er kabelen?

  Kabelen har en lengde på 5m.
 • Hva skal jeg gøre når skorsteinsfeieren kommer?

  Du skal informere din skorstensfeier om at filteret er installert. Støpselet til filteret skal fjernes fra stikkontakten når det arbeides på skorsteinen. Det må sikres at støpselet ikke settes i kontakten i vanvare.
 • Hva skal skorsteinsfeieren gjøre?

  Han skal sjekke filteret i henhold til avsnittet Service i brukermanualen.
 • Hvilke farver kan filteret leveres i?

  Det kan leveres i blankt rustfritt stål eller sortlakkert.
 • Kan skorsteinsfeieren fortsatt utføre feiingen fra toppen av skorsteinen?

  Dette krever et adapter med innebygget rengjøringsluke. Hvis rengjøringsluken ikke er en del av adapteret må skorsteinen feies nedenfra. Hvis du er i tvil bør du kontakte skorsteinsfeieren.
 • Har filteret lokal godkjenning?

  Ja - Den DIBt (Tysk Institutt for Bygningsteknologi) har gitt partikkelfilteret en generell teknisk godkjenning (abZ*). Hvis du ønsker å lese mer om dette (på tysk), klikk her: https://exodraft.de/faq/kamin-feinstaubfilter/
 • Hva er filterets høyde?

  Filteret har en høyde på ca. 95 cm.
 • Hvor mye strøm bruker filteret?

  Filteret har et maksimalt strømforbruk ved drift på 90W. Det typiske forbruket ved drift ligger på 60W. Standby strømforbruk er på 2W.
 • Må man starte/stoppe filteret?

  Nei, filteret skal bare være tilkoblet strømnettet og starter automatisk straks det måler en temperaturstigning i skorsteinen.
 • Kan jeg benytte vedovnen uten at filteret er startet?

  Nei, filteret skal alltid være tilkoblet til strømnettet og startes med en gang det er montert på skorsteinen. Hvis vedovnen benyttes uten at filteret er startet vil filteret bli ødelagt.