svensk flag   Dansk flag   tysk flag   engelsk flag   finsk flag    australsk flag
exodraft logo
relé boks

Reléboks

Reléboks for EBC20/22 kontrollenhet.

Når flere enn et par fyrkjeler er koblet til en skorstein, kan en reléboks kobles til så mange som fire fyrkjeler.

Hvis du har behov for flere enn fire fyrkjeler kan du koble til et par ekstra relébokser. Til sammen åtte fyrkjeler kan styres med en EBC20/22.

 • Reléboks ES12-EU-01
 • Beskrivelse
 • Produktspekter
Gasmagnetventil_SMG12_600x542

Gassmagnetventiler

EFC21 kontrollenhetene benyttes sammen med exodrafts gassmagnetventiler. Disse åpner og lukker gasstrømmen basert på EFC21 kontrollenhetens input.

Når gassforsyningen er åpnet av ventilen, og tilstrekkelig trekk i skorsteinen er tilstede, kan forbrenningen starte.

Hvis kontrollenheten merker at trekket er for lite, stenges ventilen. Dette eliminerer risikoen for gasslekkasje.

 • Gassmagnetventil SMG12
 • Beskrivelse
 • Produktspekter

Frekvensomformere

Frekvensomformerne brukes til å regulere skorsteinens viftehastighet med trefasemotorer. Alle CFIR kanalventilator har spesielle EC (elektronisk styrte) motorer som bare kan reguleres ved hjelp av en frekvensomformer.

Omformerne brukes i kombinasjon med kontrollerne EBC22 / 24 eller den manuelle kontrolleren Pot S.

Alle FRK frekvensomformere er forhåndsprogrammert med en unik programvare testet og designet for å passe til hver vifte.

 • Frekvensomformer FRK-030
 • Frekvensomformer FRK-031
 • Frekvensomformer FRK-032
 • Frekvensomformer FRK-033
 • Frekvensomformer FRK-034
 • Frekvensomformer FRK-035
 • Frekvensomformer FRK-036
 • Frekvensomformer FRK-037
 • Frekvensomformer FRK-040
 • Frekvensomformer FRK-041
 • Frekvensomformer FRK-042
 • Frekvensomformer FRK-043
 • Frekvensomformer FRK-044
 • Frekvensomformer FRK-045
 • Frekvensomformer FRK-046
 • Frekvensomformer FRK-047
 • Beskrivelse
 • Produktspekter

Annet monteringstilbehør

Når du benytter originalt exodraft tilbehør ved montering av din røyksuger, kan du være trygg på at alt vil fungere som det skal, og i minst 20 til 30 år.

Vi tilbyr følgende monteringstilbehør til røyksugere:

 • Beskyttelse mot slagregn
 • Pipehatter for stål- og murte skorsteiner
 • Vibrasjonsdemper som reduserer vibrasjonsstrømmen fra røyksugeren til skorsteinen/bygningen
 • Obligatorisk vedlikeholdsbryter (for å slå av strømmen ved vedlikehold/rengjøring)
 • Skruer for stabil og sikker montering av røyksugeren
 • EFC-Box
 • Monteringstilbehør
 • Isolasjonsbryter (REP-AFB)
 • Isolasjonsbryter (REPAFB3P)
 • Isolasjonsbryter (REPSW2x16)
 • Isolasjonsbryterfor gass
 • Anti-vibrasjonsbolter SVD-RS
 • Regnskjold RSV
 • Beskrivelse
 • Produktspekter

Flenser

exodraft flenssystemer monteres på exodraft røyksugeren.

Dette gir sikker og stabil montering av røyksugeren på skorsteinen.

 • Vibrasjonsdempere
 • Produsert i rustfritt stål (1.4301 (304))
 • Mulighet for bestilling av ulike størrelser
Type Skorsteins- bredde(innvendig diameter) Dimensjon For røyksuger(e)
FR1 - kvadr. flens 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm 272 x 272 mm RSV009, RSV160
FR2 - kvadr. flens 125, 145, 150, 175, 190, 200, 250 mm 310 x 310 mm RS009, RS255, RSV012, RSV200, RSVG200, RSHT009
FR3 - kvadr. flens 150, 175, 200, 250, 300, 350 mm 395 x 395 mm RS012, RS014, RS285, RSV014, RSV250, RSVG250, RSHG012, RSHG014, RSHT012, RSHT014
FR4 - kvadr. flens 200, 250, 300, 350, 400 mm 500 x 500 mm RS016, RSV016, RSV315, RSV400, RSV450, RSVG315, RSHT016
FR2-002 - oktagonal flens 150, 200 mm 310 x 310 mm RS009-02
FR3-002 - oktagonal flens 150, 200 mm 395 x 395 mm RS012-02
FR5 - Rund flens 100, 125, 150 mm Ø 300mm RHG160
 • Flens FR1
 • Flens FR2
 • Flens FR2-002
 • Flens FR3
 • Flens FR3-002
 • Flens FR4
 • Flens FR5
 • Beskrivelse
 • Tekniske Spesifikasjoner
 • Produktspekter