svensk flag   Dansk flag   tysk flag   engelsk flag   finsk flag    australsk flag
exodraft logo
peisovn tegning2

Peiser og vedovner

Hvert fjerde hjem opplever problemer med å tenne opp i peisen eller vedovnen. Noen av de problemene som forekommer oftest, er:

Problemer med å få det til å brenne

Hvis du har problemer med å tenne opp kan det skyldes at du benytter uegnet brensel, eller at det ikke er trekk i skorsteinen.

Skorsteinstrekk dannes av forskjellen mellom den lave utvendige temperaturen og høyere temperatur i skorsteinen. Det kan være vanskelig å tenne opp hvis skorsteinen er kald. I slike tilfeller er trekket for lite.

Brenselet som benyttes under opptenningen må være tørt, og du bør begynne med mindre vedstykker. Da vil bålet vokse fort og skape varmen som skal til for å få tilstrekkelig skorsteinstrekk.

les mer
peisovn tegning

Gassfyrte ildsteder

Gassdrevne forbrenningssystemer krever strenge sikkerhetstiltak. Gasslekkasjer kan resultere i kraftig brann, forgiftning eller eksplosjoner og må derfor unngås.

exodraft røyksugerløsninger for gassystemer består av flere sikkerhetssystemer. De omfatter et strømningsmålesystem, en røyksuger, en vedlikeholdsbryter, en Gastec-godkjent styring, samt tilbehør.

exodraft leverer flere ulike røyksugere for gass:

  • RSHG med horisontalt utkast
  • RHG med horisontalt utkast
  • RSVG med vertikalt utkast
les mer
røyksuger og kontrolltegning

Fyrkjeler/pelletsovner

En skorstein er perfekt for et spesifikt driftsformål. Men hvis et ildsted fyrt med biobrensel benyttes hele året, kan det hende at skorsteinstrekket ikke alltid er tilstrekkelig for optimal drift.

Det naturlige skorsteinstrekket varierer i løpet av året, og hvis et biobrensel-fyrt ildsted ikke har tilstrekkelig trekk, kan det resultere i problemer med sotavsetninger, opptenning, at ilden dør ut, eller at røykgassen ikke blir ledet ut gjennom skorsteinen.

les mer