svensk flag   Dansk flag   tysk flag   engelsk flag   finsk flag    australsk flag
exodraft logo
Kjeler pellet ovner

Fyrkjeler/pelletsovner

|Comments are Off
En skorstein er perfekt for et spesifikt driftsformål. Men hvis et ildsted fyrt med biobrensel benyttes hele året kan det hende at skorsteinstrekket ikke alltid er tilstrekkelig for optimal drift. Det naturlige skorsteinstrekket varierer i løpet av året, og hvis et...
vedovn i moderne hjem

Gassfyrte ildsteder

|Comments are Off
Gassdrevne forbrenningssystemer krever strenge sikkerhetstiltak. Gasslekkasjer kan resultere i kraftig brann, forgiftning eller eksplosjoner og må derfor unngås. exodraft røyksugerløsninger for gassystemer består av flere sikkerhetssystemer. De omfatter et strømningsmålesystem,...
lyser brannen

Peiser og vedovner

|Comments are Off
Hvert fjerde hjem opplever problemer med å tenne opp i peisen eller vedovnen. Noen av de problemene som forekommer oftest, er: Problemer med å få det til å brenne Hvis du har problemer med å tenne opp kan det skyldes at du benytter uegnet brensel, eller at det ikke er trekk i...